ProfilKošík
Košík
Váš košík je prázdný.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma: MILITARY RANGE s.r.o.
Sídlo: Tržní 330, Litvínov 43601
IČO: 28719166
Telefon: 476112355
E-mail: info@militaryrange.com

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizaci nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro pro plnění ze smlouvy vzniklé objednáním nabízeného zboží nebo služeb a dále k realizaci komunikace s uživateli webové stránky, a to k těmto účelům:

 • Realizace smlouvy.
 • Informování o stavu objednávky.
 • Doručení objednaného zboží.
 • Vyřízení případné reklamace.

E-mailovou adresu potřebujeme také k tomu, abychom vás mohli informovat o produktových novinkách, slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas, jinak k tomuto účelu Vaše osobní údaje využívat nebudeme. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailům, potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě objednávky služby/produktu nebo vyslovením tohoto souhlasu v rámci konkrétní objednávky.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odvolat. Tuto možnost naleznete také v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.

Osobní údaje uchováváme nejméně po dobu nezbytnou pro účely splnění smlouvy, včetně případné záruční doby, pokud je poskytnuta, a to minimálně po dobu 3 let od realizace obchodu a dále po dobu potřebnou nebo právními předpisy stanovenou pro uchování účetních a daňových dokumentů k realizovanému obchodu (event. po dobu platnosti uděleného souhlasu s jejich zpracováním, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu).

Jak využíváme Cookies

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky - využíváme variantu opt-in - tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek. Tento souhlas můžete kdykoliv změnit. Detailní rozpis všech cookies a možnost změny souhlasu naleznete ZDE.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Konkrétní opatření a postupy:

 • Anonymizace osobních údajů.
 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • Víceúrovňový firewall.
 • Antivirová ochrana a kontrola neoprávněných přístupů.
 • Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu - viz. e-mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.

Obecná ustanovení

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 3. Uživatel je oprávněn po správci požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 4. Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
 5. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
 6. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)