US army

Armáda Spojených států amerických, ačkoli podporovala spojence již v počátcích války, vstoupila oficiálně do konfliktu 7. prosince roku 1941, kdy byla její námořní základna v Pearl Harboru napadena letectvem Japonského císařského námořnictva. Cílem náletů byla Tichomořská flotila, která ohrožovala japonské zájmy v Pacifiku.

Ochromení Americké flotily poskytlo Japonsku výhodu, která, v roce 1942, vyvrcholila v obsazením několika strategických ostrovů kontrolovaných Američany. Vyvrcholením japonských úderů mělo být obsazení atolu Midway, u kterého se strhla světoznámá námořní bitva, a kde, díky rozluštění japonské šifry, Američané potopili japonské letadlové lodi, a tím zničili jádro japonských námořních sil.

V roce 1943, na Casablanské konferenci, byl schválen invazní plán na Sicílii a do Itálie, kde Americké jednotky, spolu s Brity a Kanaďany, tvořili jádro armády, která zapříčinila kapitulaci Itálie, a oslabení armád Osy v oblasti jižní Evropy.

Mezitím v Tichomoří probíhali tvrdé boje mezi Amerikou a Japonskem. Během náročné bitvy o Guadalcanal uštědřili Američané Japonsku ohromné materiální ztráty a v roce 1944 zahájili výsadek na Filipíny. V následující bitvě u Leyte, na konci října 1944, bylo japonské námořnictvo rozdrceno a ochromeno.

Americká materiální a výrobní převaha se naplno projevila i na Evropských bojištích. Svazy bombardérů kombinovaného amerického a britského letetva podnikali plošné nálety na německé pozice, zasobovací trasy, a v neposlední řadě na německá města. 6. června roku 1944 se vylodili na břehu Normandie, spolu s Brity a Kanaďany dvě americké divize pod vedením generála Eisenhowera. Do konce června bylo do Evropy dopraveno 850 000 vojáků a do konce roku byla osvobozena velká část Evropy.

V průběhu února vyčistili spojenci Porýní a 24. března překročili řeku Rýn a pronikli do samotného Německa. Německá armáda, neschopná vzdorovat armádám spojenců ze západu, a Rusku z východu, kapitulovala 8. května a tím skončila válka v Evropě.

Ačkoli válka v Evropě již skončila, konflikt v Tichomoří stále pokračoval. Po draze zaplacených vítezstvích na ostrovech Iwodžima a Okinawa se Američané rozhodli využít svou tajnou zbraň, atomovou bombu. 6. srpna svrhlo americké letectvo atomovou bombu na Hirošimu a 9. srpna na Nagasaki. Dne 8. srpna vyhlásil válku Japonsku i Sovětský svaz, a tváří v tvář této ohromující síle, císař Hirohito oznámil 15. srpna kapitulaci, čímž skončila druhá světová válka.

Pokud jste nadšenec, zajímající se o armádu Spojených států amerických, uspokojíte zde svoji potřebu po originálních předmětech připomínající tehdejší draze nabyté vítezství.

od Kč 0,-
do Kč 1 400,-
Akční cena
Novinka
Tip
Zavřít