Wehrmacht

Druhá světová válka pro německou armádu započala invazí do Polska roku 1939. Polsko bylo poraženo, i díky pomoci Sovětského svazu, do 6. října roku 1939 a na jeho území bylo částečně začleněno do říše. Po formální stránce Německu vyhlásila válku i Francie a Velká Británie. Další krok následoval v roce 1940 kdy bylo obsazeno Dánsko a Norsko, kde byla instalována loutková vláda pod vedením norského zrádce Vidkuna Quislinga.

Útok na západní Evropu byl zahájen 10. května roku 1940, kdy 10 tankových divizí podporovaných pěchotou a výsadkáři, překročilo hranice Belgie, Holandska a Lucemburska, které v krátkém sledu kapitulovali. Díky novátorskému využití letectva a tanků, německá armáda dorazila 14. května k řece Máze, kterou po urputném boji zdolala. Vojska spojenců byla nucena pod neustálým tlakem ustupovat, což vyvrcholilo evakuací britského expedičního sboru a části francouzské armády od města Dunkerque. Kritická situace vyvrcholila podepsáním Francouzské kapitulace v železničním vagóně u města Compiegne.

V roce 1940 Německo ovládalo prakticky celou Evropu a jediným vzdorujícím státem byla Velká Británie. Jediná překážka která bránila Německu v invazi na ostrovní zemi bylo v té době Britské letectvo. Pod velením Hermanna Göringa započal velký a nepřetržitý letecký konflikt, který je dnes znám jako Bitva o Británii. Díky statečnosti a rozvinuté organizaci a technice RAF (Royal Air Force), nebylo německé letectvo schopno získat absolutní leteckou kontrolu, a uvolnit místo pro vylodění pozemních sil.

V rámci vycítěné slabosti sovětské armády byla na východě zahájena operace Barbarossa, neboli invaze do Sovětského svazu. Původní cíl byl dobýt Moskvu a tím zlomit bolševickou moc na východě. Z počátku byla Rudá armáda zaskočena a pancéřové divize pronikli hluboko do Sovětského území. Díky zimě, dlouhým zásobovacím trasám a neustálému odporu se Německu neporařilo zničit Sovětský svaz a do konce roku 1943 bylo zatlačeno zpět k Polským hranicím.

Na západě se situace pro Německo nevyvíjela nijak dobře. Spojené státy americké vstoupili do války a masivně podporovali Británii ve svém válečném úsilí. Německé letectvo, zdecimované Bitvou o Británii a bojem na východní frontě nedokázalo zabránit svazům spojeneckých bombardérů v ničení zásobovacích tras, likvidací továren a napadání jednotek v poli. V roce 1944 byla provedena invaze do Normandie a Německo bylo zatlačeno do těžké defenzivy na obou frontách.

Neschopno nahrazovat lidské, ani materiální ztráty, Německo bránilo své území až do 8. května roku 1945, kdy vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace německých ozbrojených sil.

Některé zboží může být z poválečné doby, kdy výstroj WH převzala východoněmecká armáda NVA.

od Kč 0,-
do Kč 7 500,-
Akční cena
Novinka
Tip
Armáda NVA/DDR
Wehrmacht
Zavřít